Pokora je pravda. Tahle slova mě oslovila při návštěvě kostela na nový rok, na slavnost Matky Boží Panny Marie. Byla vyřknuta sice bez souvislosti s tímto svátkem, ale nemohl jsem si tu souvislost s Marií neuvědomit.

Pokora je strašně zvláštní věc. Je nenápadná, a přece veliká. Je tichá, a přece dokáže velké divy. Nikdo si ji pořádně neuvědomuje, a přece působí velkou radost. Pokora často mlčí, a přece vyslovuje pravdu.

Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost... Ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci... Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí... Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. (Mt 6, 1-8)

Vánoce často vnímáme jako svátek narození malého Ježíška, připomínáme si, že Ježíš se má "narodit" také v našem životě a tak dále. Ale v době vánoční se objevuje také svátek Svaté Rodiny, o které mluví také text e-neděle. A také tahle slavnost Matky Boží Panny Marie, která v nás často budí rozpaky. Po silvestrovských radovánkách a burácivém veselí máme jít do kostela a zrovna poslouchat věci o Marii..

Právě po tomto silvestrovském hluku a jásotu krásně vyniká Mariina pokora. Oslavou Matky Boží Marie uznáváme Marii jako člověka úžasné pokory, který přinesl do světa Boha. Maria, si uvědomuje pravdu o sobě, "jsem nepatrná dívka, muže nepoznávám, jak se to může stát?" Uznání této pravdy se stává východiskem pro její pokorné přijetí Boží vůle, "ať se mi stane podle tvého slova".

A právě na přelomu roku se máme v pokoře podívat do očí pravdě také my. Uvědomoval jsem si v uplynulém roce, že jsem nepatrný člověk a bez Boží pomoci nezmůžu prakticky nic? Uznával jsem, že to, co jsem mohl vykonat, bylo darem mého Otce? Naplňoval jsem v tomto roce Boží vůli? A činil jsem tak ve skrytosti bez nároku na odměnu anebo okázale v touze po lidské slávě?

A dále, dokážu v pokoře vyznat své odhodlání plnit Boží vůli v přicházejícím novém roce? Tak jako Maria říci Hospodinu Ano, děj se vůle Tvá? Vyznat, že chci ve vědomí pravdy o sobě, konat dobro, abych tak oslavil Boha, bez nárokování si úspěchu a zásluh?

Bože, Ty, který dáváš všechno, pomáhej nám v nadcházejícím roce se plně odevzdat Tvé vůli. Žehnej našemu úsilí konat dobro a veď nás, abychom neprahli po uznání a odměně zde na zemi, ale činili dobrodiní ve skrytosti v naději na odměnu v setkání s Tebou v nebi. Amen.