Dobré ránočicozrovnamáte, tady vojtec.

Díky HejTiho odkazu na facebooku, jsem se dozvěděl, že je na signály.cz nějaká krize či co, což je vlastně potvrzeno i tím, odkud jsem se to dozvěděl :-) 

Především bych chtěl předeslat, že si nemyslím, že okolo ŽMM je nějaká krize, přijdou mi navenek jako docela oukej babinec, i když to občas může mít vliv na péči o manžely a děti v rodinách. Na druhou stranu mám ale trochu pocit, že signály.cz jako takové už nejsou tím, čím chtěly kdysi být. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, je to zkrátka jinak, než za naší éry, jak se již ohlédl i sám HejTi, na rozdíl od kterého jsem já nic nikomu neslíbil :-) Zkusím tedy trochu přiblížit svoji vizi.

Podle mého názoru mají signály.cz dva prameny obsahu, uživatelský a redakční. Když se v Táboře 2007 učinila ona revoluce, přešly signály.cz z čistě redakčního webu na novou a tehdy notně ojedinělou formu komunitního systému, který jak jeho název napovídá tvoří zejména jeho komunita, tedy uživatelé. Vnímal jsem vždycky, že uživatelé jsou základ signály.cz, protože oni přináší obsah, který je relevantní pro jejich okolí. Redakční obsah je zajisté také užitečný a důležitý a je jakousi přidanou hodnotou signály.cz oproti třeba facebooku, který redakční obsah žádný nemá (vyjma reklam). Jaké by asi ale bylo zděšení uživatelů facebooku, kdybych si místo novinek od svých blízkých měl číst to, co si Zuckerberg myslí, že bych si měl přečíst o hospodářské krizi v Jižní Americe. 

Na signály.cz je to snad nejlépe možno ilustrovat na příkladu akcí. Je mnoho způsobů, jak je signály.cz mohou pojmout: 

a) akce sami organizovat

b) sami redaktoři zadávat všechny akce od všech možných organizátorů

c) zadávat jen vybrané akce (Sekce pro mládež ČBK) od svého chlebodárce

d) nechat uživatele, ať si pokud chtějí, něco publikují, jen poskytnout prostor 

e) cíleně motivovat uživatele, aby zadávali akce, a změnili tak třeba letitý malý koncertík ve své farnosti v hojně navštívenou akci lidmi ze širokého okolí nebo tak umožnili účast na duchovní akci osamělému člověku, který by se o ní jinak nedozvěděl

f) v duchu hesla příklady táhnou způsobovat, že mladí budou více akcí organizovat

Mnoho lidí, mělo a možná stále má představu, že B je správně, že to je úkol signály.cz. Podle mého soudu, je ale správně především C, E, F. Vzpomínám si, a kolegové z bývalého RT jistě též, jak jsem ventiloval své pochyby, když se signály.cz pouštěly např. do Biblického impulsu (A). 

Pokud vím, redakce signály.cz má jednoho jediného placeného redaktora, za plat pastoračního asistenta (rozuměj něco jako nejnižší možná mzda, jakou zákony v ČR dovolují), ani nevím, jestli na celý nebo poloviční úvazek. I kdyby signály.cz měly redaktorů 10, nikdy nebudou schopni vytvořit tolik a tak pestrý obsah jako 25000 uživatelů, nikdy nebudou schopni dělat obsah i pro jinou než hlavní cílovou skupinu a dost možná ani nikdy nebudou schopni vytvořit pro mě tak zajímavý obsah, jako tvoří lidé z mého okolí (blog své manželky nebo švagrové budu číst prostě vžycky, s.magazín možná někdy z nudy). 

Zdá se mi, že pokud vůbec signály.cz procházejí nějakou krizí, tak je to posun směřování signály.cz po personálních změnách k redakčnímu obsahu, který je hrozně náročný k tvorbě, a tím méně kapacity a pozornosti na administraci obsahu uživatelského. Výsledkem je větší neuspořádanost a zastaralost upadajícího uživatelského obsahu a tu a tam se vynořující nespokojenost uživatelů. Za našich časů pracovalo v redakci více dobrovolníků na správě uživatelského obsahu než dobrovolníků na redakční tvorbu. V oblasti uživatelského obsahu mají signály.cz také staré vnitřní dluhy, např. že by se mělo více pracovat se stránkou společenství a funkcemi pro společenství se ví již od roku 2007 :-D (a JP2 to ještě dorazila).

Komunitní web funguje tehdy, když tu mám aktivní svou komunitu, své přátele, lidi se stejným zájmem nebo stejnými starostmi, ať už je to společenství ministrantů, skautů, matek či přátel gregoriánského chorálu nebo jen společenství osob ze stejné farnosti. 

Je dobré a správné, že signály.cz mají přidanou hodnotu - svůj redakční obsah (redakce se od počátku 2007 věnoval jak správě uživatelského obsahu, tak tvorbě redakčního obsahu), a děkuji všem, kteří se na něm podílejí, ale není to a nikdy nebude jejich zdroj vášně, plamenu nadšení, zrychlení tepu, impuls k přihlášení. To mi může dát jen moje živorodá komunita, jejíž se cítím být součástí. Možná si vzpomenete, jaké to bylo krásné, když jste byli na nějaké víkendovce a nechtěli jste domů, toužili jste po každé další minutě setkání této komunity, sotva jste přijeli domů, už jste začali přemýšlet, kdy se zase uvidíte. Zkrátka signály.cz nemají být církevní škola, ale taková fara pro mladé, kam mladí (a velmi různé skupiny mladých) jezdí z čirého vlastního nadšení, klidně na té faře natřou zdarma okna, jen aby mohli být se svou komunitou přátel. Sekce pro mládež by mohla vyprávět, hrozně rád si čtu o historii Příchovic....

Rád bych se ještě dotknul více onoho financování a cílů signály.cz: 

Moc prosím, otevřeme oči. Naše signály.cz mají více zdrojů financování (určitě můžete kliknout na: https://tym.signaly.cz/1009/jak-ekonomicky-podporit-signaly ), ale pokud jde o mzdy, jsou-li vůbec jaké a dají-li se mzdou nazvat, tak jsou to těžce vyjednané úvazky a půlúvazky z jednotlivých biskupství po celé republice. Nezapomeňme, že stát rok od roku v důsledku církevních restitucí posílá na mzdy duchovního personálu o stamiliony méně a méně. Platy pastoračních asistentů jsou logicky první na řadě, které biskupství nebudou moci utáhnout, zejména pokud přímo nesouvisí s přežitím jejich diecéze. Počítejme s tím, že již brzy si budeme muset ve farnostech sami vysbírat peníze na veškeré kostelníky, varhaníky, katechetky a uklízečky, pokud již teď nepracují zadarmo a za pouhopouhých třicet let, si budeme muset sami uživit všechny své faráře a kaplany včetně zdravotního a sociálního a daňových odvodů. A signály.cz si budou muset živit sami mladí, včetně mezd, nájmu, serveru. Zaplatíme to já a Ty nebo nikdo. Moc se mi líbila sbírka formou mozaiky na nový server (nedohledal jsem).

Mnohdy se zapomíná na cíle signály.cz, které byly formulovány do poslední publikované formy asi v roce 2009: https://tym.signaly.cz/0911/vize-a-cile-signaly (a o redakci se tam nepíše). Vzpomínám, že přes obrovské množství práce a problémů, které jsme na poradách řešili, jsme i celé desítky hodin přesto věnovali diskuzím ohledně cílů, vizí, jak se správně má psát signály.cz, stanov, poslání občanského sdružení, filosofii celého webu atd. 

Jedním z nutných diskusních témat byla cílová skupina, která vycházela z reality: https://tym.signaly.cz/1001/statistika-autorizovanych-uzivatelu-podle a z těch cílů a poslání. Jestliže tehdy, bylo jádro uživatelů 17-24 let, bylo naší největší starostí jak oslovit skupiny 14-16, a bylo to jedno z hlavních náplní činnosti sekce Marketing, propagace a PR. Docela by mě zajímalo, jak jsou na tom signály.cz teď a pro jakou cílovou skupinu vlastně chtějí být. Velmi se mi líbí Hejtiho poslední odstavec: https://hejti.signaly.cz/1610/re-vize-jak-z-krize Pokud mají být signály.cz znovu in, bojím se, že je jen jediná cesta. Ani ne tak zjistit, co dnešní mladí chtějí a udělat to pro ně (jak na to doplatil slovenský komunitní web dělaný farářama pro mladé), ale co možná nejvíce signály.cz svěřit dnešním mladým. Jestliže HejTimu bylo tehy 20 a šéfredaktorce asi 18, tak je třeba najít dnešní osmnácti až dvacetileté tahouny. I já jsem si onehá v RT již připadal starý a odtažitý od reality uživatelů, a to mi bylo 24-25 let.

Závěrem zamyšlení pro mě a možná i pro vás: proč tu už nemám svou komunitu, pro kterou bych hořel, a co jsem pro to udělal?