Nuže:-) O duchovní obnově týmů signály.cz, jste si už jistě mnozí početli v zajímavým Liduščiným článku, pochopitelně se budu snažit nepsat o tom samém stejně, ale především chci vydat o d.o.t.s.cz své osobní svědectví, protože taková akce je do značné míry věcí osobní. Doufám, že i v tomto se mi seily podaří následovat.

Jak už víte, v Brně jsem byl naposled dva týdny před obnovou, takže to byl pro mně návrat po (zdánlivě nesmysluplně) krátké době. Cesta utekla poměrně velmi rychle, na chvilku jsem se stavil doma a než jsem stačil usnout, už vlak stavil v Náměšti, kde mě za chvíli vyzvedli z Brna jedoucí Hever, evulka, Clara a spousta zavazadel, se kterými se můj bágl rychle spřátelil. Jak ukazují moje fotky, tak na počátku nás čekala řádná prohlídka celé fary, na které jsme byli přivítání Radiem, Kikinou a oqoq, i když do sklepa a na půdu nás nezavedli. Významné rovněž bylo moje setkání s dřevěnými hračkami a s kočárkem, které pěkně zdokumentoval Radio na svých fotkách. Když se k tomu přidají zapité špekáčky, pár nesmělých i smělejších písniček na kytaru, zajímavá veselá kytička a všechna ta slova prohozená s přáteli, hnedle se člověk cítí vpravdě doma. A pocitu domova nebrání ani to, že s Clarou, Kikinou i evulkou máme poměrně větší poznání ještě před sebou, protože před obnovou jsme příliš v kontaktu ještě nebyli. To mi připomíná jednu z krásných zkušeností (nejen) našeho hnutí CL, která se tu tak znovu potvrdila: "přítel není ten, s kým všechno sdílíš a dobře a dlouho se znáš, ale ten, který jde za stejným cílem, který se dívá stejným směrem jako Ty".

Rozehrání zajímavých Aktivit, které jsme stejně měli vyhrát já s Clarou!, a následující blbnutí rozverných Zlíňáků i nás všech, ústící ve zvukovou modifikaci Aktivit nás drží pohromadě až do okamžiku, kdy "smíchy usínáme" a jelikož je poměrně pozdě, tak jdem spát. Ráno se už nemůžu dočkat, až budem zase spolu a až se odstartuje duchovní obnova, takže poměrně brzy nenápadně budím děvčata svým rachocením v kuchyni (ve skutečnosti jsem se samozřejmě snažil chovat tiše a nevzbudit je). Ráno nemohlo začít lépe než snídaní z buchet venku na sluníčku, k tomu hrnek kakaa, zkrátka rekreační obnova, jak má být. Po chvíli však už neodoláváme lákavému hřišti, na kterém má pro nás Radio připraveny dvě zajímavé hry, které jsme samozřejmě poměrně vyhráli. Při této tělesné obnově přijíždí Boris s rodinkou a později v čase oběda i všichni zbylí účastníci obnovy, včetně o. Jendy Pacnera. Oběd se stává sice poněkud rozvleklým, ale aspoň je čas na povídání, případně seznamování, neřkuli hraní si s hračkami, což minimálně mě obohatilo formou určité společenské obnovy, člověk je zase mezi poměrně normálními lidmi, kteří mluví česky.

V podvečer už posloucháme zajímavé Jendovo povídání o službě, a nejen o jeho službě v Kosovu, které si mohu reflektovat směrem ke své službě na signály.cz i v životě obecně. Tato služební obnova plynule přechází v tu nejvznešenější službu, a sice bohoslužbu ve společenství s místními farníky. Nutno říct, že tahle krásně zpěvem doprovázená mše sv. na moravském venkově je od Pána Boha velký dar. Po té pokračujeme zasypáváním Jendy svými dotazy a po večeři Cestou světla. V téhle velikonoční obnově nám snad vyvstávají otázky: jak změnilo můj život Ježíšovo zmrtvýchvstání? věřím, že Kristus skutečně žije? ukázal se vzkříšený Kristus také mě na cestě do mých Emauz? co jsem ze setkání se vzkříšeným Kristem pochopil? skládám svou naději v příslib nebeského království?

Noční silentium nám poměrně brzy protíná recitace ranních chval a poměrně mlékem zalité zajímavé opražené ovesné vločky. Vítkova dopolední slova o životě a duchovním životě se odrážejí v našich dvou chvilkách samoty  nejprve životní obnovou a posléze duchovní obnovou. Pro mne osobně jsou tyhle chvíle skutečně přínosné a jsem za ně vděčný, i když všechny ty uvědoměné věci ještě poměrně delší čas budou doznívat. Poledne kolem brgulu, který jediný je skutečně zajímavý, a odpoledne s výletem k přehradě skýtají velké příležitosti k poměrně méně i více vážným hovorům s přáteli a jsou tak nejintezivnější částí přátelské obnovy, která ale pochopitelně prostupuje poměrně celým pobytem ve Valči. Krásně se nám vydařil také večerní pudink a povídání s ViZem po večeři, které končíme adorací v kostele, která je myslím, že snad i poměrně pro všechny z nás, opravdovou Boží obnovou. Večerní hodnocení akce nás znovu vrhá do pracovní obnovy a polská ochutnávka mi tak trochu připomíná, že mě čeká taky ještě několik zajímavých týdnů polské obnovy.

V neděli nás evangelium o dobrém pastýři shromažďuje u poměrně bohaté snídaně, po které se vydáváme - z poměrně velké části pěšky - do Dolních Vilémovic. Cestou se modlíme růženec s osobními tajemstvími, který mně trochu zaskočil tím, jak je pro mě osobní obnovou. Zbytek cesty ale vesele dohopsáme v rytmu lidových písní a zakončíme na kolotoči na dětském hřišti před kulturákem, kde se za chvíli rozpočne zajímavá poutní mše sv. ke sv. Floriánovi, tato mše naší poutní obnovou naši obnovu po duchovní stránce uzavírá. Trubači trúbajú a činí tak mši vskutku poměrně slavnostní. Zajímavá chvíle ovšem přichází po mši sv., kdy orchestřík začne ze pár poměrně dlouhých valčíků a polek, čemuž mé nezpolštěné nohy nemohou odolat a za chvílu už je většina signálistů v jednom kole, snad k poměrně nemalému překvapení místních obyvatel, kteří se do tance zatím nemají. Po poměrně menší ale jistě zajímavé propagaci signály.cz mezi místní mládeží se tak nesmazatelně svým tancem zapisujeme do dějin místní letošní pouti, kterou končíme v útulné kapličce sv. Floriana. Zpátky se vracíme poměrně část autem, část pěšky, abychom stihli ohřát výborný brguleček, poklidit faru, sbalit své saky paky, skonzumovat dobrůtky z pouti, poděkovat si a uhánět domů. Zajímavé ovšem je, že Pán Bůh nám ještě chce asi velkoryse dopřát a poměrně značná část se nás znovu ještě na chvíli sejde v roomu a v kavárně/cukrárně/zmrzlinárně/koktejlárně. Šťastní, přestože poměrně unavení, se z této zajímavé mnohostranné duchovní obnově rozcházíme každý do svých domovů.

Jsem velmi rád, že jsem tento zajímavý čas mohl s vámi strávit, poměrně dost si s vámi popovídat, obnovit se nejen duchovně, i když duchovní aspekt zůstal jednoznačně na prvním místě, a moc se těším na další obnovy s vámi a s Bohem, ať už budou jakkoli mnohostranné či jednostranné. Bohu i vám všem velké díky. "You are my sunshine!":-)